Forum Pilarz.net.pl

Kosy spalinowe => Inne marki => Wątek zaczęty przez: Nestor w Wrzesień 04, 2012, 07:10:48 pm

Tytuł: AL-KO FRS 4535 wyrywa ?y?k? z g?owicy
Wiadomość wysłana przez: Nestor w Wrzesień 04, 2012, 07:10:48 pm
Witam,
DO momentu nawini?cia nowej porcji ?y?ki by?o wszystko OK. Po za?o?eniu ?y?ki po krótkiej chwili wywali?o mi ca?? ?y?k?, szpul?, spr??yn? i zakr?tk?. Uda?o mi si? wszystko znale??, za?o?y?em wszystko i po chwili pracy to samo. Raz po odpaleniu ?y?ka uderzy?a o nó? do odcinania nadmiaru ?y?ki i mia?em zbieranie wszystkiego na nowo. Za 6 razem spr??yny ju? nie znalaz?em.
Co mo?e by? przyczyn?? Przed za?o?eniem g?owicy sprawdzi?em wszystkie zaczepy, blokad? i by?o OK. Wcze?niej zdarza?o mi si? to, ale raz wywali?o i pó?niej by? spokój. ?y?ka ta sama co zak?adana wcze?niej.
Tytuł: Re: AL-KO FRS 4535 wyrywa ?y?k? z g?owicy
Wiadomość wysłana przez: krzysiek$ w Wrzesień 04, 2012, 07:18:05 pm
UPS...
Tytuł: Re: AL-KO FRS 4535 wyrywa ?y?k? z g?owicy
Wiadomość wysłana przez: Nestor w Wrzesień 04, 2012, 07:57:42 pm
Po pierwsze - Ta g?owica ma ju? dwa lata i eksploatowana jest co prawda w domu, ale w ci??szych warunkach terenowych. Wydaje mi si?, ?e gdyby to  by?o badziewie to po miesi?cu bym narzeka?. Zreszt? nie pad?o to na trawie tylko na du?ych chwastach pomi?dzy którymi jest sporo kamieni.
Po drugie - co teraz nie jest "chi?skie"?
Tytuł: Re: AL-KO FRS 4535 wyrywa ?y?k? z g?owicy
Wiadomość wysłana przez: Chwoja w Wrzesień 04, 2012, 08:16:01 pm
To s? urz?dzenia projektowane na - czysto teoretycznie - kilka, mo?e kilkana?cie godzin pracy w sumie. Je?li masz j? ju? dwa lata i wci?? jeszcze zipie to gratulacje, jeste? jednym z niewielu szcz??liwców. Oczywi?cie wiod?ce marki jak Stihl czy Husq te? robi? klamoty o podobnej ?ywotno?ci (te z najni?szej pó?ki), je?li to jest jakim? pocieszeniem. Ale ju? sprz?ty za godziwe pieni?dze godziwie si? sprawuj? i zazwyczaj nie rozpadaj? si? z byle przyczyny. To taka zale?no?? stara jak ?wiat.
G?owic? wymie? na now? je?li masz dost?p i po sprawie. Co? si? musia?o wyrobi?, u?ama?, wykruszy? i ju?.
Tytuł: Re: AL-KO FRS 4535 wyrywa ?y?k? z g?owicy
Wiadomość wysłana przez: DRWAL-AMATOR w Wrzesień 04, 2012, 08:47:49 pm
Zu?yte zaczepy, prawdopodobnie. Te? mia?em tak w chi?skiej kosie.
Tytuł: Odp: AL-KO FRS 4535 wyrywa ?y?k? z g?owicy
Wiadomość wysłana przez: partner w Wrzesień 13, 2018, 07:15:18 am
moja szpulka w tej kosie dziala 9sezon / lecz nie katuje kosy na zylce w gestej i wysokiej trawie