Forum Pilarz.net.pl

Inne Kategorie => Hyde Park Corner => Wątek zaczęty przez: kkdrg w Styczeń 22, 2011, 07:40:15 am

Tytuł: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: kkdrg w Styczeń 22, 2011, 07:40:15 am
Proponuj? taki temat.
Jakie Waszym zdanie s? najtrwalsze (najtwardsze ;)) pi?y? G?ównie mam na my?li do?widczenia osób które u?ytkowa?y takie egzemplarze. Je?li macie jakie? sugestie to piszcie te? uzasadnienie - lub krótk? histori?.
Ja ze swojej strony mia?em do?wiadczenia u siebie przez pewien czas i opinie kilku w?a?cicieli (jedn? opisa?em w iinnym w?tku) i najlepiej kojarzy mi si? jako wyj?tkowo odporna pi?ó? Husqvarna 55.

Jakie s? Wasze sugestie czy do?wiadczenia.
Zapraszam do dyskusji :).
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: Orange w Styczeń 22, 2011, 01:49:52 pm
Hohohohooo... D?ugo by wymienia?.
Stare partnery (400, 500, 5000, 465) bardzo ?ywotne maszyny.
Stihl (023, 026 [MS 260 te?] MS 240, 036)
Husqvarna jak ju? mówi?e? (55, 372XP, 359, 353, 61, 51, 254XP, itd. itd. w zasadzie ka?da przy odpowiedniej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem).
Jonsered (odpowiedniki).
Dolmar (112, 115, 116, teraz Makita).
Solo (644 i wi?ksze)
No i oczywi?cie na koniec gwó?d? programu
PS 390   :mrgreen:
PS 180   :mrgreen: (chocia? ta ju? nie tak, bo by? przypadek ?e wa? sie urwa?  :mrgreen: )
Ale ogólnie Polska my?l techniczna nie zawodzi.
Zaryzykowa? bym równie? stwierdzenie ?e wszelkie japo?skie (szczególnie Shindaiwa, to ?ywotne maszyny).
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: dlp w Styczeń 22, 2011, 03:11:12 pm
Z moich do?wiadcze? to stihl 23, 36, 44, 88, 70, 64  no i te dolpimy nie wiem jak husqvarny i te japonki bo tak naprawde to nie mia?em z nimi du?o styczno?ci, a z dolpimami mia?em du?o styczno?ci poniewa? posiada?em wszystkie modele a niektórych nawet po 4 egzemplarze:)
Dolpima:
Ps 90,190,290,390,490, 180,280.  bk3a ;)
czyli wszystkie ,modele. A co do wa?u 180-tki to mam nominalny od 70 którego? tam roku i nie by?o z nim najmniejszych problemów i z tego co s?ysza?em to w?a?nie one s? najtrwalszymi elementami tej ps-ki.
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: hqv w Styczeń 22, 2011, 04:38:20 pm
Nie ma takiej pilarki.  :geek:
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: kkdrg w Styczeń 22, 2011, 05:18:26 pm
Bardziej chodzi mi o Wasze prywatne do?wiadczenia, bo to ?e ludzie mówi?, ?e co?jest dobre to praktycznie mo?na us?ysze? o ka?dej maszynie nawet z Chin :). I mam te? cz??ciowo na my?li maszyny wyj?tkowo odporne na u?ytkownika ;):).
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: Silny w Styczeń 22, 2011, 05:26:39 pm
Hmmm... Z 'moich do?wiadcze?'  :D  :lol: Ma?e mam do?wiadczenie, ale te dwie Huski 36 co mam, to jedna zosta?a przeznaczona na cz??ci do tej co ju? z?o?y?em  :) Maj? one po 18 lat i nie wiem jak poprzedni u?ytkownik, ale ja je z?o?y?em i dzia?aj? tak?e jest Git  :) Co do odporno?ci, to jest ona odporna pomimo ?e jest to amatorka ;) Chodzi?a dzisiaj praktycznie od ?witu do zmierzchu i NIC, brak przegrzania si?, brak wchodzenia na wysokie obroty (niektóre tak maj? z przegrzania) podkre?lam ?e chodzi?a non stop  :)
Tak?e nie wiem jak inni u?ytkownicy H 36, ale ja mog? z czystym sumieniem powiedzie? ?e jest odporna na "debilno??"  :D  :D

Pozdrawiam. :)
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: legmarr1 w Styczeń 22, 2011, 08:37:55 pm
jak to us?ysza?em w jednym ze sklepów hqv: mo?na by by?o wyprodukowa? bezawaryjn? pi??, ale na serwisie te? przecie? kase mo?na klepa?....
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: MaC w Styczeń 22, 2011, 10:49:59 pm
Ja z najtrwalszych pilarek dorzuc? tylko Husqvarn? 40 mam i u?ytkuj? i jak na razie tylko raz zawiod?a po 10 latach u?ytkowania jak zu?y?o si? ko?o linowe. Teraz ma 13 lat i stoi obecnie nie u?ywana  :) s? nowsze pilarki, a ta jest jeszcze w dobrym stanie technicznym i wizualnym i b?dzie robi? za ozdob? gara?u. Oczywi?cie jest przepalana co jaki? czas i przetnie jaki? klocek.
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: zalcer w Styczeń 23, 2011, 01:31:10 pm
Cytat: "legmarr1"
jak to us?ysza?em w jednym ze sklepów hqv: mo?na by by?o wyprodukowa? bezawaryjn? pi??, ale na serwisie te? przecie? kase mo?na klepa?....


ot i cala prawda, taki ?wiat taki biznes plan, taka polityka. juz nie ci in?ynierowie co zrobili golfa II, huske 55 czy  ms 023
Motto servisow teraz to P?acz i p?a?  :evil:
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: Hetman w Styczeń 26, 2011, 12:34:37 am
Cytat: "Orange"
Hohohohooo... D?ugo by wymienia?.
Stare partnery (400, 500, 5000, 465) bardzo ?ywotne maszyny.

Partner 5000 to z grubsza sportowa wersja husqvarny 50/53/55. Nie wiem która by?a pierwsza ale jako? na prze?omie 70/80 huska kupi?a partnera/pioneera i co? mi si? widzi, ?e "s?ynna" konstrukcja husqvarny nie jest husqvarny ;) .
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: kkdrg w Styczeń 26, 2011, 07:30:43 am
Ciekawa sprawa. Nie wiedzia?em ?e firma Partner robi?a kiedy? takie dobre pi?y. Gdzie? na którym? z zagranicznych for te? czyta?em ?e husqvarna 55 to by?a pi?a zrobiona na podstawie jakiej? innej ale nie przypuszcza?em ?e to by? partner. Pi?y partnera te co s? w marketach to plastikowy badziew chyba robiony w Chinach. Jak to wszystko potrafi zej?c na dziady.
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: radzik w Styczeń 26, 2011, 07:42:18 pm
Partnery, owszem by?y ?wietne, ale te z serii R, chocia? technologicznie starsze bi?y na g?ow? jako?ci? np. PeeSki, ogólnie by?a to lepsza firma ni? Husqa je?li chodzi o pilarki i nie zesz?a na psy, tylko Electrolux, który wykupi? bez ma?a pó? rynku pilarek na ?wiecie zdecydowa?, ?e Partner i McCulloch b?dzie produkowa? tani sprz?t dla masowego-amatroskiego odbiorcy, bez sieci dealerskiej, sprzedawany w marketach itd. a Husqa sprz?t do pracy profesjonalnej z sieci? dealersk?. Równie dobrze mog?o by? na odwrót.
Nie jestem pewny co do chi?skiej produkcji, ja bym raczej powiedzia? ?e obecny Partner to w?oska firma :mrgreen:
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: kkdrg w Styczeń 26, 2011, 09:37:05 pm
Na jednej by?o napisane, ?e zrobione dla husqvarny w chinach czy co? takiego - st?d to moje przypuszczenei ale to tylko na podstawie naklejki w markecie. Tak czy tak ?wietn? mark? zdegradowali.
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: radzik w Styczeń 26, 2011, 09:48:42 pm
No zdegradowali, Partner by? najwi?kszym w Skandynawii producentem pilarek, mia? najwi?ksze udzia?y w rynku, to Partner wprowadza? innowacje, a reszta producentów go goni?a, nie jestem pewny ale zdaje si?,  ?e jako pierwszy wprowadzi? podgrzewane uchwyty i hamulec ?a?cucha. W ogóle Partner mia? wiele ciekawych patentów, które pó?niej si?? rzeczy i decyzj? Electroluxa przej??a Hu?ka.
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: Hetman w Styczeń 28, 2011, 02:57:39 am
Fajnie, ?e?my zdetronizowali legend? :) .

Partner to by?a firma dobra jeszcze w latach '80, potem Electrolux j? umarketowi? i si? zmieni?o, nie ma tego co porównywa? teraz, tylko powspomina? przy kominku na drewno ci?te HQ ;) .

5000+ (doczyta?em wczoraj, ?e ten "+" jest wa?ny) robi?em kiedy? remont i podszed? kompletny cylinder i t?ok od hq 55 po rozwiercie kartera. Oryginalnie mia?a mniejsz? pojemno??, liczy?em wtedy ale nie pami?tam jak? (50-53?) natomiast pisz?c "sportowa" mia?em na my?li zamkni?te kana?y i wentylacj? przez t?ok - zestaw od 55 mia? ju? otwarte kana?y :( czyli by? s?abszy (cho? nadgania? to pojemno?ci?) - innymi s?owy hq robi to po tanio?ci i ?atwo?ci. Zestaw hq od oryginalnej pojemno?ci podszed?by pewnie bez rozwiertu (?rednica osadzenia tulei cylindrowej).
Generalnie patrz?c na cz??ci to ca?a mechanika wyj?ta z hq (a raczej w?o?ona wtórnie do hq :P ) czyli sprz?g?o, hamulec, zamach itp, a do tego fajniejszy dost?p do filtra.
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: kkdrg w Luty 26, 2011, 05:26:58 am
Ostatnio znajomy mia? okazj? by? w fabryce Bosha, a w?a?ciwie to w dziale badawczym zajmujacym si? projektowaniem narzedzi (z racji tego czym si? zajmuje ma takie kontakty) i rozmawia? tam z kilkoma osbami w tym zajmuj?cymi si? projektowaniem elektronarzedzi. I oni mu powiedzieli - nie robi?c z tego specjalnej tajemnicy ?e obecna technologia pozwala na zaprojektowanie i wyprodukowanie narz?dzi które mog? dzia?a? nawet przez 50 lat tylko kto by wtedy kupowa? nowe. Oni sobie zdaja spraw? z tego, ?e niektóre rzeczy celowo produkuje si? tak ?eby je szlag trafi? po okre?lonym czasie i inaczej nie b?dzie, bo chc? zachowa? robot? zw?aszcza teraz w zalewie chi?szczyzny. Raczej jest tendencja do maksymalnego wytaniania wszystkiego, a nie zeby by?o coraz solidniejsze.
Mam wra?enie ?e niestety producenci pilarek te? dzialaj? wedle tego samego schematu. To niestety oznacza ?e kupienie solidnego sprzetu bedzie coraz trudniejsze.
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: wojnest w Czerwiec 25, 2011, 08:24:36 pm
Witam, to jest mój pierwszy post na tej stronie.
Mam 13 letniego Partner 351 i nigdy nie by?o z nim ?adnych problemów.

Partner nawet ten w supermarketach jest produkowany w USA, ostatnio widzia?em w Castoramie i w Leroy Merlin Husqvarny.
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: kkdrg w Czerwiec 25, 2011, 11:08:25 pm
Czyta?em gdzie? ploty ?e podobno Honda planuje wej?? na rynek pilarek i to z czym? ca?kiem nowym do tego maj? to by? modele g?ownie dla zaawansowanych i profesjonalistów. Znaj?c t? mark? to mo?e by? ciekawie. Je?li to prawda to tanie nie b?d? ale solidne na pewno.
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: Orange w Czerwiec 26, 2011, 10:27:06 am
Mo?e 4 suwowe pilarki  :?:   :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: klima w Czerwiec 26, 2011, 02:07:06 pm
w?asnie jakby to by?o z silnikami 4T w pi?ach ???

lepszy moment obrotowy chyba a wady ??

ze co ci?zar, skomplikwoana konstrukcja ???
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: franko w Czerwiec 26, 2011, 03:43:12 pm
4T nie mo?na przechyla? jak b?d? jak to si? robi z 2T
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: klima w Czerwiec 26, 2011, 05:24:45 pm
mo?liwe a co sie wtedy dzieje ??
nie znam sie my?lalem ze zalezy to tylko od ga?nika

wiem ze silnik 4T w moto czy quadach przechylaj? sie tez mocno czasami i jako? pojazd jedzie dalej :D
choc moze przechy?y nie s? az takie szybkie jak w pilarce, szczególnie przy okrzesywnaiu na zawodach :D
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: pitero36 w Czerwiec 26, 2011, 05:38:34 pm
Nie chodzi o szybkie przechy?y ale o d?ugotrwa?e wtedy jest problem ze smarowaniem wa?u i cylindra.
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: lukasik w Czerwiec 26, 2011, 05:40:21 pm
Witam
 Wracaj?c do tematu najtrwalszych pilarek to Alpina p360 jest nie do zajechania. Mam j? 10 lat i po?yje pewnie jeszcze kilka. :)
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes w Czerwiec 26, 2011, 05:50:13 pm
Witajcie pietro 36,klima,franko;prosz? zaj?yjcie tu http://www.stihl.pl/isapi/default.asp?c ... fault.aspx (http://www.stihl.pl/isapi/default.asp?contenturl=/knowhow/produkttechnik/technik_im_detail/4_mix/default.aspx)
poz Hermogenes
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: kkdrg w Czerwiec 26, 2011, 06:07:57 pm
No co? nie wiem czy w przypadku Hondy chodzi o 4ro takty (cho? w tym s? bardzo mocni). Ch?tnie bym podlinkowa? gdzie to znalaz?em ale za nic nie mog? znale??  :( . Jeszcze poszukam. Pisali o tym jaki? czas temu. W ka?dym razie nie?le by si? narobi?o. Honda to nie jest p?otka i mog?aby sporo namiesza? na tym rynku.
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: Silny w Czerwiec 26, 2011, 10:43:20 pm
A co mozecie powiedziec o Stihlu 036? Wiem, ze zaraz mnie opieprzycie, ze chce Stihla ale podobno te stare z serii ''0..'' sa wytrzymale dosyc oczywiscie jak sie trafi na dobry pod wzgledem technicznym model. Zastanawiam sie nad 036 z alledrogo, albo od kogos znajomego bo po 1 nie wiem ile bym zbieral na ms361 a po 2 z nowymi pilami jest tak, ze albo sie trafi na dobry model albo na felerny, a ja z moimi zarobkami glownie w okresie wakacyjnym (wiadomo szkola wazna) pozwolic sobie nie moge. Dlatego chce uzywke. Wiec ma ktos z Was 036? Jakie macie doswiadczenia z ta pila?
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: franko w Czerwiec 26, 2011, 10:49:53 pm
Cytat: "klima"
mo?liwe a co sie wtedy dzieje ??
nie znam sie my?lalem ze zalezy to tylko od ga?nika

wiem ze silnik 4T w moto czy quadach przechylaj? sie tez mocno czasami i jako? pojazd jedzie dalej :D
choc moze przechy?y nie s? az takie szybkie jak w pilarce, szczególnie przy okrzesywnaiu na zawodach :D

chodzi o smarowanie i jego brak  :)
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: krzychu1 w Czerwiec 27, 2011, 09:53:45 am
Cytat: "franko"
4T nie mo?na przechyla? jak b?d? jak to si? robi z 2T

W takich maszynaj jak i sportowych czy  terenowych stosuje si? suche miski olejowe dzieki czemu  smarowanie jest  mimo ze  silnik jest odchylony  od jego normalnej pozycji pracy i niegrozi mu zatarcie. Ale przy takiej technologii  to silnik usia?by by? maluni i mocny , a zastosowanie dwóch pomp oleju i zbiornika, plus  konstrukcja malutkiego silnika i upchniecie tego w " normalnych " rozmiarach , napewno nieby?o by tanie  :?
Chyba ze Honda zrobi 4-mix w wersji  Made in Japan.
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: franko w Czerwiec 27, 2011, 01:13:18 pm
Cytat: "Hermogenes"
Witajcie pietro 36,klima,franko;prosz? zaj?yjcie tu [url]http://www.stihl.pl/isapi/default.asp?c[/url] ... fault.aspx ([url]http://www.stihl.pl/isapi/default.asp?contenturl=/knowhow/produkttechnik/technik_im_detail/4_mix/default.aspx[/url])
poz Hermogenes


Ale to nie jest typowy 4T , tam dalej lejesz mieszank? .....
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes w Czerwiec 27, 2011, 01:28:53 pm
Wybacz ale nigdzie nie by?o napisane ?e ma lata? na spiryt.
poz Hermogenes
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: Traper44 w Czerwiec 27, 2011, 01:48:17 pm
Cytat: "franko"
Cytat: "klima"
mo?liwe a co sie wtedy dzieje ??
nie znam sie my?lalem ze zalezy to tylko od ga?nika

wiem ze silnik 4T w moto czy quadach przechylaj? sie tez mocno czasami i jako? pojazd jedzie dalej :D
choc moze przechy?y nie s? az takie szybkie jak w pilarce, szczególnie przy okrzesywnaiu na zawodach :D

chodzi o smarowanie i jego brak  :)

Na rynku s? ju? kosy z silnikiem 4-takt np. Honda, Shindaiwa, Dolmar=Makita ..... gdzie pisz? ?e mo?na obraca? silnikiem o 360*
Tu przyklad:
http://allegro.pl/honda-umk-435e-wykasz ... 46129.html (http://allegro.pl/honda-umk-435e-wykaszarka-tak-tanio-tylko-tu-i1682246129.html)

Popatrzcie w tej Hondzie daj? 60 m-cy gwarancji ??????? (ciekawe na co)?
Jest te? tam dla ciekawych PDF z instrukcj? obslugi.
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: kkdrg w Czerwiec 27, 2011, 06:04:11 pm
Cytat: "Traper44"
Tu przyklad:
[url]http://allegro.pl/honda-umk-435e-wykasz[/url] ... 46129.html ([url]http://allegro.pl/honda-umk-435e-wykaszarka-tak-tanio-tylko-tu-i1682246129.html[/url])

Popatrzcie w tej Hondzie daj? 60 m-cy gwarancji ??????? (ciekawe na co)?
Jest te? tam dla ciekawych PDF z instrukcj? obslugi.

Nie wiem czy to by?a akurat ta ale w jednym sklepie go?? mi odpali? tak? hond?. Poezja jak to chodzi. Przy czym zimna zapali?a od jednego poci?gni?cia.
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: Traper44 w Czerwiec 27, 2011, 07:42:02 pm
Cytat: "kkdrg"
Cytat: "Traper44"
Tu przyklad:
[url]http://allegro.pl/honda-umk-435e-wykasz[/url] ... 46129.html ([url]http://allegro.pl/honda-umk-435e-wykaszarka-tak-tanio-tylko-tu-i1682246129.html[/url])

Popatrzcie w tej Hondzie daj? 60 m-cy gwarancji ??????? (ciekawe na co)?
Jest te? tam dla ciekawych PDF z instrukcj? obslugi.

Nie wiem czy to by?a akurat ta ale w jednym sklepie go?? mi odpali? tak? hond?. Poezja jak to chodzi. Przy czym zimna zapali?a od jednego poci?gni?cia.


a tutaj filmik z Hondami 4-suw ..... pocz?tek nudny ale potem fajna demonstracja.
http://www.youtube.com/watch?v=mY-t3pC0 ... re=related (http://www.youtube.com/watch?v=mY-t3pC0hnM&feature=related)
i inne o Hondzie:
http://www.youtube.com/watch?v=W0Dhufzw ... re=related (http://www.youtube.com/watch?v=W0Dhufzwdrk&feature=related)
http://www.youtube.com/watch?v=DWUJt9VV ... re=related (http://www.youtube.com/watch?v=DWUJt9VVuwY&feature=related)
http://www.youtube.com/watch?v=BBjZxYI9 ... ure=fvwrel (http://www.youtube.com/watch?v=BBjZxYI9G78&feature=fvwrel)

http://www.youtube.com/watch?v=iarmdXV8 ... re=related (http://www.youtube.com/watch?v=iarmdXV8mLo&feature=related)
http://www.youtube.com/watch?v=D-9S5pA2 ... re=related (http://www.youtube.com/watch?v=D-9S5pA239I&feature=related)
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: hqv w Listopad 11, 2011, 03:28:39 pm
Orange to twoja ? Bo a? mi serce dygota?o jak zobaczy?em to zdj?cie na arbo jak gosc za postowa?.

http://i.imgur.com/QwVell.jpg (http://i.imgur.com/QwVell.jpg)
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: Orange w Listopad 11, 2011, 05:51:45 pm
to jest chyba 385xp, spójrz na wydech. a czemu mia?aby by? moja?
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: hqv w Listopad 11, 2011, 08:10:07 pm
Nie no smieje si?.  ;)  To jest 372xp ;] Aczkolwiek szkoda pilarki. t?umik to piku? gorzej z wyrwanymi ?rubami od ostrogi z karteru, i mozliwe peknieca.
Tytuł: Re: Najtrwalsze pilarki
Wiadomość wysłana przez: krzychu1 w Listopad 11, 2011, 08:10:31 pm
Ee co tam, tus ie podklei, tu poklepie i pójdzie jeszcze do zyda jako ma?o u?ywana :lol:  :lol:  :mrgreen: