Forum Pilarz.net.pl

Las => Las i pochodne => Arborysta => Wątek zaczęty przez: daarek83 w Listopad 05, 2012, 11:27:15 am

Tytuł: Szukam kogo? do piel?gnacji starych d?bów
Wiadomość wysłana przez: daarek83 w Listopad 05, 2012, 11:27:15 am
Mam na dzia?ce 3 stare d?by szypu?kowe. Chcia?bym troszk? o nie zadba?, przede wszystkim chodzi mi o ?ci?cie suchych ga??zi i mo?e troch? o prze?wietlenie korony, ale to ju? wed?ug oceny bardziej do?wiadczonych.

Ile kosztuje mniej-wi?cej taka us?uga? Miejscowo?? to Sosnowiec.

Niestety mam tylko takie zdj?cie.
(http://imageshack.us/a/img692/8652/img9663zmiennazwep.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/692/img9663zmiennazwep.jpg/)
Tytuł: Re: Szukam kogo? do piel?gnacji starych d?bów
Wiadomość wysłana przez: BimBeR w Listopad 05, 2012, 04:22:46 pm
Ja tam si? nie znam, ale przy starym drzewostanie, to raczej stara si? o obni?enie ?rodka ci??ko?ci, a nie wywindowanie w gór? :D
Ja bym tylko usun?? posusz i tyle, ale jak pisa?em - ja si? nie znam :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Tytuł: Re: Szukam kogo? do piel?gnacji starych d?bów
Wiadomość wysłana przez: Chwoja w Listopad 05, 2012, 04:40:37 pm
Nic tam do prze?wietlania nie ma. Wywali? posusz, uszkodzone i ?cieraj?ce si? (skrzy?owane) ga??zie, jakie? stare uschni?te tylce wyrówna? dla estetyki i to wszystko. Nic ?ywego nie usuwa?, tym bardziej z do?u! Drzewa niczemu ani nikomu nie przeszkadzaj? wi?c niech si? rozrastaj? po swojemu, ka?de pseudo-prze?wietlanie tylko je oszpeci i mo?e zaszkodzi?.
Co do zapytania kto i za ile - odezwij si? na arborysci.net
Tytuł: Re: Szukam kogo? do piel?gnacji starych d?bów
Wiadomość wysłana przez: mardok1986 w Listopad 05, 2012, 06:32:37 pm
Wielu super specjalistów podcina od do?u, znaczy krzesa bo tak robi si? ?atwo, nie za wysoko, nie trzeba za du?o my?le?, kas? si? bierze i jedzie. U mnie na cmentarzu tak zrobili, same czubki i wygolony pie?, nie chcia?o si? obni?a? korony bo by 800z? dniówka nie wysz?a, a tak zrobiona halina i ok, dodam ?e to super firma z certyfikatami itd, teraz odbijaj? wilki (tworzy si? korona wtórna), no jak si? nie po?amie drzewo to szpeci.
Tytuł: Re: Szukam kogo? do piel?gnacji starych d?bów
Wiadomość wysłana przez: daarek83 w Listopad 05, 2012, 07:16:07 pm
Przecie? mówi?em ?e si? nie znam, je?eli nie ma nic do prze?wietlania to nie ma. I tak jak mówi?em zale?y mi wywaleniu suchych ga??zi, bo niektóre wygl?daj? jakby mia?y zaraz komu? spa?? na g?ow? :)
Tytuł: Re: Szukam kogo? do piel?gnacji starych d?bów
Wiadomość wysłana przez: franc w Listopad 05, 2012, 07:17:11 pm
Cytuj
Wielu super specjalistów podcina od do?u, znaczy krzesa bo tak robi si? ?atwo, nie za wysoko, nie trzeba za du?o my?le?, kas? si? bierze i jedzie. U mnie na cmentarzu tak zrobili, same czubki i wygolony pie?, nie chcia?o si? obni?a? korony bo by 800z? dniówka nie wysz?a, a tak zrobiona halina i ok, dodam ?e to super firma z certyfikatami itd, teraz odbijaj? wilki (tworzy si? korona wtórna), no jak si? nie po?amie drzewo to szpeci.


Nie wiadomo co gorsze..... podkrzesywanie starych drzew czy nagminne ich og?awianie np.  na cmentarzach, gdzie poddane w?a?ciwej piel?gnacji stwarzaj? minimalne zagro?enie - najcz?stszym powodem takich akcji s? skargi parafian na uci??liwe jesieni? li?cie,  i spadaj?ce suche ga??zie ....
Panuje przekonanie ?e drzewa po znacznym ograniczeniu powierzchni korony b?d? mniej k?opotliwe... - prawda jest taka ?e ze zbyt mocno przyci?tych pni i konarów wybij? tzw. p?dy przybyszowe które w nied?ugim czasie ( niekiedy nawet na przestrzeni kilkunastu miesi?cy ) odbuduj? utracon? koron?,  która b?dzie znacznie g?stsza ( nieszcz?sne li?cie), bardziej nara?ona na wy?amania i w pózniejszym okresie obfituj?ca w suche ga??zie..
Je?li za? o d?by idzie.... ;)  moim zdaniem je?li jest to dzia?ka rekreacyjna dobrze by by?o ograniczy? si? do usuni?cia posuszu.
Pozdrawiam
Tytuł: Re: Szukam kogo? do piel?gnacji starych d?bów
Wiadomość wysłana przez: BimBeR w Listopad 05, 2012, 09:21:06 pm
Franc - wiadomo - czasami parafianie wymuszaj? wycink? drzewa, ale sam wiesz, ?e prawie wszystkie drzewa s? puszczone samopas i nigdy nie by?a robiona piel?gnacja - i teraz pytanie - wyci??, czy obni?y? :|  :|  :|
Tytuł: Re: Szukam kogo? do piel?gnacji starych d?bów
Wiadomość wysłana przez: Chwoja w Listopad 05, 2012, 09:40:55 pm
Mo?e to okrutne co powiem ale moje zdanie jest takie, ?e na cmentarzach nie ma miejsca dla drzew, ewentualnie krzewy np. iglaste do 2-3m wysoko?ci. Wi?c zamiast stosowa? jakie? debilne og?owienia czy podkrzesywania które s? wbrew i naturze i estetyce, lepiej drzewo usun?? w ca?o?ci i w zamian zrobi? nasadzenie kilku m?odych sztuk w miejscu drzewom przeznaczonym - parku, alejce lub jakim? innym zadrzewieniu.
Tytuł: Re: Szukam kogo? do piel?gnacji starych d?bów
Wiadomość wysłana przez: legmarr1 w Listopad 05, 2012, 09:45:38 pm
Cytat: "Chwoja"
Mo?e to okrutne co powiem ale moje zdanie jest takie, ?e na cmentarzach nie ma miejsca dla drzew, ewentualnie krzewy np. iglaste do 2-3m wysoko?ci. Wi?c zamiast stosowa? jakie? debilne og?owienia czy podkrzesywania które s? wbrew i naturze i estetyce, lepiej drzewo usun?? w ca?o?ci i w zamian zrobi? nasadzenie kilku m?odych sztuk w miejscu drzewom przeznaczonym - parku, alejce lub jakim? innym zadrzewieniu.


taka jest prawda ale z ksi??ulkami jest przewa?nie tak, ?e póki nie krzyczy robota to niech se stoi (''przecie? to nie chuj'').
Tytuł: Re: Szukam kogo? do piel?gnacji starych d?bów
Wiadomość wysłana przez: mardok1986 w Listopad 05, 2012, 09:54:00 pm
Kolego chwoja masz racj?, aczkolwiek taki ?ysy cmentarz mo?e by? nie ciekawym miejscem, sadzi? drzewa mo?na tylko krótko trzyma? 5 metrowe nawet 7-8 np. d?by s? ozdob? i cienie, itd a zagro?enia nie stanowi?
Tytuł: Re: Szukam kogo? do piel?gnacji starych d?bów
Wiadomość wysłana przez: BimBeR w Listopad 05, 2012, 11:09:13 pm
:lol:
Cytat: "mateusz321"
[url]http://www.tracz.pl/pl/klon_pospolity___globosum.php[/url]

Wyobra?asz sobie posadzenie drzewa mi?dzy grobami - to? to syzyfowa praca - nie wierz?, ?e nie zniszcz? na za? :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
Tytuł: Re: Szukam kogo? do piel?gnacji starych d?bów
Wiadomość wysłana przez: franc w Listopad 07, 2012, 07:58:31 pm
Nie mog? si? z Tob? zgodzi? Chwoja.... drzewa na cmentarzach  s? nieodzownym sk?adnikiem krajobrazu Polskich nekropolii i spe?niaj? w jakim? sensie funkcje "terapeutyczn?"...
Ziele? kojarzy si? z nadziej? i ?yciem jak mówi? - wi?c my?l? ?e majestatyczny d?b albo stara lipa znacznie lepiej ukoj? nerwy ni? np. 3 metrowy ?ywop?ot z tuji.... ;)

Cytuj
Franc - wiadomo - czasami parafianie wymuszaj? wycink? drzewa, ale sam wiesz, ?e prawie wszystkie drzewa s? puszczone samopas i nigdy nie by?a robiona piel?gnacja - i teraz pytanie - wyci??, czy obni?y? :| :| :|

fakt... to jest najcz?stszy i najwi?kszy problem - zaraz po "ksi?ciach"...  .  Moim zdaniem nale?y ratowa? co si? da i redukowa? lub usuwa? ewidentne zagro?enia - pilnowa? tego co ju? jest, a nast?pne nasadzenia g??boko przemy?le?..... amen
Tytuł: Re: Szukam kogo? do piel?gnacji starych d?bów
Wiadomość wysłana przez: Chwoja w Listopad 07, 2012, 08:30:12 pm
Cytat: "franc"
Nie mog? si? z Tob? zgodzi? Chwoja.... drzewa na cmentarzach s? nieodzownym sk?adnikiem krajobrazu Polskich nekropolii i spe?niaj? w jakim? sensie funkcje "terapeutyczn?"...
Ziele? kojarzy si? z nadziej? i ?yciem jak mówi? - wi?c my?l? ?e majestatyczny d?b albo stara lipa znacznie lepiej ukoj? nerwy ni? np. 3 metrowy ?ywop?ot z tuji....  

Tu jest w?a?nie ta odwieczna i nierozstrzygalna ró?nica zda? "ci?? czy trzyma? za wszelk? cen?". Owszem, cmentarze zadrzewione maj? swój nieodparty urok ale niewielu jest, oj bardzo niewielu, zarz?dców cmentarzy którzy gotowi s? ?adowa? ci??kie pieni?dze w zabezpieczanie czasami 20-to i wi?cej metrowych sztuk. Pseudo prze?wietlanie (czyt. podkrzesywanie) albo co gorsza og?awianie jest debilizmem samym w sobie i ju? naprawd? je?li kto? nosi si? z takim zamiarem to niech zetnie to drzewo w ca?o?ci a nie zostawia kalek? i to na widoku publicznym. Najweselej robi si? gdy drzewo sobie ni z tego ni z owego uschnie i/lub zgnije, na cmentarzu rzecz mo?liwa bo grabarze kopi?c dó? raczej korzeni nie omijaj?. Nie wiem jak bardziej do?wiadczeni koledzy, ale ja najwy?ej z daleka mog? popatrze? jak kto? siedzi na takim trupie i opuszcza sekcje na linach  :mrgreen:
Nie tam, nie ma co si? spiera?, drze? kotów czy ci?? czy nie ci?? bo my swoje zdanie mo?emy mie? a w?a?ciciel cmentarza i tak zrobi co zechce, jak mi ka?e ?cina? to ?cinam i nie dyskutuj?. Najwy?ej je?li chce og?awia? to niech szuka kogo? innego bo ja nie chc? by? kojarzony z takimi praktykami.
Tytuł: Re: Szukam kogo? do piel?gnacji starych d?bów
Wiadomość wysłana przez: franc w Listopad 08, 2012, 10:14:01 am
Drzewa na cmentarzach raczej rzadko same z siebie usychaj? - niejednokrotnie parafianie opowiadaj? jak to mocno si? starali im pomóc np. wierc?c otwory, podlewaj?c kwasem z akumulatora czy inne cuda.... :shock:
P?askie czy zadrzewione , koj?ce nerwy czy ponure - ka?dy ma w?asne poczucie estetyki a zabytkowe cmentarze pe?ne starych drzew by?y s? i jeszcze troch? b?d? - a wi?c zagro?enia likwidowa? a co si? da otacza? profesjonaln? opiek? .

Troch? si? Off top zrobi? wi?c z mo?e do?? ju? tych cmentarnych opowie?ci..... ;)
Ciekawe jak tam d?by i posusz.... :?:


Pozdrawiam
Tytuł: Re: Szukam kogo? do piel?gnacji starych d?bów
Wiadomość wysłana przez: severnaya w Listopad 08, 2012, 07:53:47 pm
e tam najlepsze kozaki byly zawsze w okolicy cmentarza.,propo teamtu ciekwe za ile ktos to zrobi
Tytuł: Re: Szukam kogo? do piel?gnacji starych d?bów
Wiadomość wysłana przez: mocher w Listopad 09, 2012, 06:30:00 am
Cytat: "daarek83"
Przecie? mówi?em ?e si? nie znam, je?eli nie ma nic do prze?wietlania to nie ma. I tak jak mówi?em zale?y mi wywaleniu suchych ga??zi, bo niektóre wygl?daj? jakby mia?y zaraz komu? spa?? na g?ow? :)
A czy te d?by rosn? na dzia?ce znajduj?cej si? na rogu ulicy Bronowej i Sosnowej w Sosnowcu - Bobrku?
Tytuł: Re: Szukam kogo? do piel?gnacji starych d?bów
Wiadomość wysłana przez: daarek83 w Listopad 10, 2012, 04:50:38 pm
Cytuj
A czy te d?by rosn? na dzia?ce znajduj?cej si? na rogu ulicy Bronowej i Sosnowej w Sosnowcu - Bobrku?
Dok?adnie chodzi o to miejsce.